ติดต่อเรา

สถานที่วัด

วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร

ต.บ้านจรัส อ.บัวเชด

จ.สุรินทร์   32230


ติดต่อ

พระพิศาลศาสนกิจ (หลวงพ่อเยื้อน ขนฺติพโล)

081-815-3970


email

[email protected]


บัญชีธนาคาร

ธนาคาร กรุงเทพ สาขา บางลำภู 1164025643 บัญชีออมทรัพย์

 

ธนาคาร กสิกรไทย สาขา บางลำภู 0082047222 บัญชีออมทรัพย์

 

ธนาคาร กรุงเทพ สาขา บางลำภู 1164444810 บัญชีออมทรัพย์