รายชื่อกัณฑ์เทศน์

เกศาหลวงพ่อเยื้อนแปรเป็นพระธาตุ ดูเพิ่มเติม
การปฏิบัติธรรมของอาตมา บรรยาย พระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล ดูเพิ่มเติม
ประวัติหลวงพ่อเยื้อน ขันติพะโลok.flv ดูเพิ่มเติม
ภาพพระธาตุเกศาหลวงพ่อเยื้อน.flv ดูเพิ่มเติม
พระอาจารย์เยื้อน::กำหนดจิต ดูเพิ่มเติม
หลวงพ่อเยื้อน ขนฺติพโล ให้พร 18/05/55 17:00 ดูเพิ่มเติม
พระอาจารย์เยื้อน::ถามตอบธรรมะ ดูเพิ่มเติม
พระอาจารย์เยื้อน::การปฏิบัติ1 ดูเพิ่มเติม
พระอาจารย์เยื้อน::ศีลทำให้งาม ดูเพิ่มเติม
พุทธศาสนารักษาสยามประเทศ ดูเพิ่มเติม
พระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล กินน้ำเย็น 1 ดูเพิ่มเติม
พระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล กินน้ำเย็น 2 ดูเพิ่มเติม
รอยพระบาทเขาศาลา ดูเพิ่มเติม
วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ดูเพิ่มเติม
วัดเขาศาลา จ.สุรินทร์ - แนะนำวัด ดูเพิ่มเติม
วัดเขาศาลา Wat Khaosala Temple.MOV - ถ่ายวิวที่วัด ดูเพิ่มเติม
ดื่มน้ำเย็น - ดูผู้รู้ - ฝึกจิต ดูเพิ่มเติม