รายละเอียด


พระธรรมเทศนา การปฏิบัติธรรมของอาตมา (หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล )พระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จ.สุรินทร์ www.facebook.com/ศูนย์เผยแผ่ธรรมะออนไลน์กัณฑกะ