รายละเอียด


อัตะประวัติหลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล เจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฯอ.บัวเชต จ.สุรินทร์ รวมรวมจัดทำโดย อ.เกรียงไกร