รายละเอียด


พระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล กินน้ำเย็น 1 วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จ.สุรินทร์