รายละเอียด


ปราชญ์น้อยพาทุกคนไปเยี่ยมชมวัดเขาศาลา ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์ เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สำคัญของจังหวัดส­ุรินทร์ โดยเฉพาะธรรมชาติยังมีความสมบูรณ์อยู่มากจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การศึกษา เรียนรู้เรื่องราวทางธรรมชาติ