รายละเอียด


ในวันที่ 7 ก.ค. 2554 หลวงพ่อเยื้อน ขนฺติพโล ได้อาราธนานิมนต์ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เป็น ประธานในพิธี เบิกพระเนตรและบรรจุพระบรมธาตุ ณ องค์พระพุทธรูป พระพุทธบารมีสยามบุรีพิทักษ์ ที่ช่องโอบก และตาเมือนธม ข้อมูลเพิ่มเติม ที่ http://www.mahaviriyoteam.co.cc/2011/08/blog-post.html