รายละเอียด


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ตอนเย็นๆ ที่จุฬาลงกรณ์หมาวิทยาลัย เมื่อหลวงพ่อเยื้อนถูกถามเกี่ยวกับเกศาหลวงพ่อเยื้อนแปรเป็นพระธาตุ ขณะกำลังทยอยกันเข้าไปถวายดอกบัวแด่หลวงพ่อ หลวงพ่อกล่าวว่า เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวจะพูดให้ฟัง แล้วผู้คนก็ไปนั่งรอฟัง พอถวายดอกไม้เครื่องไทยธรรมต่างๆกันเสร็จแล้ว พลวงพ่อได้เมตตาเล่าเรื่องเกศาของท่านแปรเป็นพระธาตุ พระผู้ทำกิจเสร็จสิ้น ตั้งแต่บวชได้สองวัน นับถึงวันนี้ก็นานนักหนา เกศาท่านแปรเป็นพระธาตุอย่างน่าอัศจรรย์ เมื่อคนถามว่าท่านเป็นอรหันต์หรือ เกศาท่านเป็นพระธาตุหรือ การตอบของหลวงพ่อเยื้อนเป็นสิ่งน่าสนใจ น่าเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐาน เป็นข้อมูล เป็นคติตัวอย่างแด่ชนทั้งหลาย