รายละเอียด


ถวายภัตตาหาร วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุิรินทร์ เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2553 โดย...เว็บสนม (www.websanom.com)