รายละเอียด


พระธาตุเกศาหลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล แห่งวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ต. จรัส อ. บัเชด จ. สุรินทร์ มหัศจรรย์ เป็นพระธาตุตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ คุณแม่อรวรา ได้อัญเชิญมาบูชาไว้ที่วัดป่าช้าหนองกราด ตั้งแต่ยังไม่เป็นพระธาตุ ในช่วงพรรษา ปี 2553 ไม่ช้าไม่นานจึงเกิดความมหัศจรรย์เหล่านี้ขึ้น ดูเรื่องราวเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mahaviriyoteam.co.cc/2011/01/blog-post.html