โครงการบรรพชา-อุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ปี พ.ศ.๒๕๕๗ขอเจริญพร  มายัง ผู้ที่มีความสนใจที่จะ บรรพชา - อุปสมบท

และผู้ที่สนใจ ร่วมเป็นเจ้าภาพ โครงการ บรรพชา - อุปสมบท ครั้งนี้

รายละเอียดดังในภาพ  สามารถติดต่อสอบถาม ได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 

เอกสาร ในการสมัคร สามารถ Download ได้ที่ หน้า Download

กำหนดการ ในเบื้องต้นดังนี้